Oracle Linux 8 (x86_64) oVirt 4.5 Extra

Source of oVirt 4.5 extra packages for oVirt 4.5 Extra on Oracle Linux 8 (x86_64)

  Name Last Modified Size
PEGTL-2.8.1-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 210.8 K
ansible-collection-ansible-netcommon-2.2.0-3.2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 204.5 K
ansible-collection-ansible-posix-1.4.0-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 161.0 K
ansible-collection-ansible-utils-2.6.1-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 239.7 K
ansible-macros-2021.1.2-3.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 19.7 K
ansible-runner-2.1.3-5.el8.src.rpm 27-Nov-2023 16:28 150.4 K
apache-commons-compress-1.18-1.module+el8+5206+de031079.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 9.4 M
apache-sshd-2.9.2-0.1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 1.7 M
apiguardian-1.1.2-4.module+el8.7.0+20821+05ddc2c8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 78.4 K
args4j-2.33-15.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 87.9 K
asciidoctor-maven-plugin-1.6.0-0.3.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 72.4 K
asciidoctorj-1.6.2-0.2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 1.0 M
blosc-1.17.0-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 851.6 K
bouncycastle-1.68-3.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 53.0 M
catch1-1.12.1-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 377.6 K
ceph-16.2.6-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 147.5 M
collectd-5.12.0-8.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 1.9 M
collectd-libpod-stats-1.0.3-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:20 1.6 M
coro-mock-1.0-0.18.e55ca83git.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 12.0 K
dom4j-2.1.3-1.redhat_00001.1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 2.5 M
ebay-cors-filter-1.0.1-4.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 114.7 K
ed25519-java-0.3.0-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 5.6 M
fasterxml-oss-parent-41-4.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 25.3 K
gperftools-2.7-10.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 1.5 M
grafana-7.5.17-4.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 13.6 M
groovy-all-2.5.16-0.3.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 7.6 M
hdf5-1.10.5-4.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 8.3 M
icu4j-64.2-1.module+el8.1.1+5566+dec719a4.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 23.0 M
imagefactory-1.1.16-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 235.3 K
imagefactory-plugins-1.1.16-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 238.3 K
ioprocess-1.4.2-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 170.5 K
jakarta-annotations-1.3.5-14.module+el8.7.0+20836+c77a551e.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 82.2 K
jakarta-mail-1.6.5-5.el8.src.rpm 27-Nov-2023 16:28 1.8 M
jakarta-servlet-5.0.0-8.3.el8.src.rpm 27-Nov-2023 16:28 456.5 K
java-client-kubevirt-0.5.0-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 693.6 K
java-comment-preprocessor-6.0.1-9.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 2.4 M
javaewah-1.1.6-13.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 139.1 K
jmock-2.8.2-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 104.1 K
jnr-constants-0.9.12-9.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 119.0 K
jnr-x86asm-1.0.2-24.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 124.4 K
jruby-9.2.6.0-0.1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 18.4 M
jruby-complete-9.2.6.0-0.2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 22.1 M
leveldb-1.22-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 253.5 K
libaec-1.0.2-3.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 760.4 K
libsodium-1.0.18-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:21 1.8 M
libunwind-1.3.1-3.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 799.7 K
makeself-2.4.0-4.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 37.4 K
mingw-qemu-ga-win-104.0.2-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 143.3 M
mom-0.6.4-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 180.1 K
nailgun-0.9.1-19.el8.src.rpm 27-Nov-2023 16:28 64.8 K
nispor-1.2.15-1.el8.src.rpm 06-Mar-2024 21:19 4.1 M
novnc-1.1.0-6.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 1.0 M
oath-toolkit-2.6.2-3.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 4.1 M
openstack-cinder-17.2.0-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 5.6 M
openstack-java-sdk-3.2.9-9.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 105.8 K
opentest4j-1.2.0-7.2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 88.4 K
openvswitch-selinux-extra-policy-1.0-28.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 29.5 K
openvswitch2.15-2.15.0-126.el8.src.rpm 27-Nov-2023 16:28 27.2 M
ovn-2021-21.12.0-83.el8.src.rpm 27-Nov-2023 16:29 14.0 M
oz-0.18.0-3.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 161.6 K
pydot-1.2.4-6.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 271.3 K
pyparsing-2.4.6-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 649.3 K
python-Bottleneck-1.2.1-13.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 115.4 K
python-alembic-1.0.11-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 1021.7 K
python-amqp-2.5.2-3.0.1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 129.3 K
python-automaton-2.2.0-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 39.2 K
python-bcrypt-3.1.6-2.el8.1.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 53.7 K
python-bottle-0.12.21-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 89.5 K
python-cachetools-3.1.1-4.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 34.7 K
python-cinderclient-7.2.2-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 257.0 K
python-cinderlib-3.0.0-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 124.7 K
python-cycler-0.10.0-11.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 26.8 K
python-daemon-2.2.4-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 94.0 K
python-debtcollector-2.2.0-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 42.6 K
python-editor-1.0.4-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 18.6 K
python-eventlet-0.25.2-3.1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 406.5 K
python-fasteners-0.14.1-20.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 34.6 K
python-fluidity-sm-0.2.0-16.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 19.0 K
python-funcsigs-1.0.2-17.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 39.0 K
python-futurist-2.3.0-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 56.2 K
python-httplib2-0.10.3-5.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 218.8 K
python-importlib-metadata-1.7.0-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 37.9 K
python-invoke-1.4.0-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 358.6 K
python-iso8601-0.1.12-3.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 22.2 K
python-jmespath-0.9.0-11.1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 31.6 K
python-jmespath-0.9.0-11.2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 31.7 K
python-junitxml-0.7-20.el8.src.rpm 27-Nov-2023 16:29 35.6 K
python-kazoo-2.8.0-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 178.3 K
python-kiwisolver-1.1.0-3.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 63.4 K
python-kombu-4.6.6-4.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 448.2 K
python-lexicon-1.0.0-9.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 18.0 K
python-lockfile-0.12.2-1.2.el8.src.rpm 27-Nov-2023 16:29 34.2 K
python-matplotlib-3.0.3-5.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 57.5 M
python-migrate-0.13.0-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 147.2 K
python-mimeparse-1.6.0-13.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 19.2 K
python-mock-2.0.0-11.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 86.6 K
python-monotonic-1.5-7.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 19.2 K
python-msgpack-0.6.2-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 132.0 K
python-netaddr-0.7.19-8.1.3.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 1.6 M
python-networkx-2.5-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 1.5 M
python-numexpr-2.7.0-3.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 134.0 K
python-os-brick-4.0.4-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 207.7 K
python-os-win-5.2.0-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 229.0 K
python-oslo-cache-2.6.2-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 78.1 K
python-oslo-concurrency-4.3.1-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 68.7 K
python-oslo-config-8.3.4-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 164.6 K
python-oslo-context-3.1.1-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 42.9 K
python-oslo-db-8.4.1-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 184.8 K
python-oslo-i18n-5.0.1-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 57.9 K
python-oslo-log-4.4.0-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 99.3 K
python-oslo-messaging-12.5.2-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 271.5 K
python-oslo-middleware-4.1.1-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 70.0 K
python-oslo-privsep-2.4.0-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 55.0 K
python-oslo-rootwrap-6.2.0-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 60.6 K
python-oslo-serialization-4.0.1-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 43.6 K
python-oslo-service-2.4.0-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 93.9 K
python-oslo-utils-4.6.0-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 106.7 K
python-oslo-versionedobjects-2.3.0-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 162.1 K
python-oslo-vmware-3.7.0-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 342.5 K
python-ovsdbapp-0.17.5-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 91.9 K
python-packaging-20.4-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 84.9 K
python-pandas-0.25.3-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:23 11.9 M
python-paramiko-2.7.2-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 356.2 K
python-passlib-1.7.0-5.2.el8.src.rpm 27-Nov-2023 16:28 633.8 K
python-passlib-1.7.2-1.el8.src.rpm 27-Nov-2023 16:28 647.1 K
python-paste-3.0.8-1.0.1.el8.1.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 627.3 K
python-paste-deploy-2.0.1-4.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 41.6 K
python-pbr-5.5.1-7.2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 117.5 K
python-pexpect-4.7.0-4.4.el8.src.rpm 27-Nov-2023 16:29 179.2 K
python-psutil-5.7.3-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 1.9 M
python-ptyprocess-0.5.2-4.2.el8.src.rpm 27-Nov-2023 16:29 77.2 K
python-pycurl-7.43.0.2-4.2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 233.7 K
python-pygraphviz-1.6-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 114.3 K
python-pynacl-1.3.0-5.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 3.3 M
python-pyngus-2.3.0-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 82.7 K
python-redis-3.3.8-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 130.2 K
python-repoze-lru-0.7-6.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 32.1 K
python-rfc3986-1.4.0-5.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 55.9 K
python-routes-2.4.1-12.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 192.0 K
python-sh-1.12.14-16.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 73.3 K
python-sqlparse-0.2.4-6.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 74.7 K
python-statsd-3.2.1-16.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 174.3 K
python-stestr-2.6.0-4.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 121.3 K
python-stevedore-3.3.0-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 515.1 K
python-tables-3.5.2-6.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 6.5 M
python-tabulate-0.8.7-4.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 61.9 K
python-taskflow-4.5.0-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 1.0 M
python-tempita-0.5.1-23.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 27.2 K
python-tenacity-6.2.0-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 46.7 K
python-testrepository-0.0.20-30.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 97.1 K
python-tooz-2.7.2-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 104.3 K
python-vine-1.3.0-5.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 61.6 K
python-voluptuous-0.11.7-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 56.0 K
python-webob-1.8.5-1.el8.1.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 285.9 K
python-websocket-client-0.56.0-5.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 50.6 K
python-websockify-0.8.0-15.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 294.1 K
python-wrapt-1.11.2-4.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 135.1 K
python-yappi-1.2.5-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 61.1 K
python-zake-0.2.2-18.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 28.6 K
python-zipp-0.5.1-3.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 19.0 K
python-zstd-1.4.5.1-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 480.7 K
python38-dateutil-epel-2.8.2-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:22 359.0 K
qhull-2015.2-6.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 1001.6 K
qpid-proton-0.37.0-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 1.5 M
safelease-1.0.1-2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 109.6 K
snakeyaml-1.27-4.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 407.6 K
snmp4j-3.6.4-0.1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 3.5 M
spock-core-0.7-0.1_groovy_2.0.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 450.6 K
treelayout-1.0.3-15.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 953.7 K
unboundid-ldapsdk-6.0.4-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 36.3 M
univocity-parsers-2.9.1-3.2.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 486.4 K
weld-se-2.3.5-0.1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 3.8 M
weld-se-shaded-3.1.9-0.1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 2.2 M
ws-commons-util-1.0.2-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 38.5 K
xmlrpc-3.1.3-1.el8.src.rpm 09-Nov-2023 20:24 145.9 K
yecht-1.0-16.2.el8.src.rpm 27-Nov-2023 16:29 169.7 K
zstd-1.4.5-6.el8.src.rpm 27-Mar-2023 14:32 1.9 M

Direct Yum Repository URL:

https://yum.oracle.com/​repo/​OracleLinux/​OL8/​ovirt45/​extras/​x86_64

Note: Right-Click and select Copy Link to save